Informacje dla akcjonariuszy

Spółka
Strona internetowa
Oświadczenie do umieszczenia na stronie/podstronie internetowej w zakładce "Kontakt z akcjonariuszami"
Anlogistyk II S.A.
30.09.2020 r. - Anlogistyk S.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Anlogistyk S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Anlogistyk II S.A.
15.10.2020 r. - Anlogistyk S.A. niniejszym informuje o dokonaniu drugiego wezwania akcjonariuszy spółki Anlogistyk S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
Anlogistyk II S.A.
10.11.2020 r. - Anlogistyk S.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Anlogistyk S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).